آغاز سفر
آغاز سفر از تهران. از راست: کریستف رضاعی (مدیر گروه نور)، همایون پایور (مدیر فیلمبرداری)، رامین صدیقی (تهیه کننده)، ژاسمن مارتورل (مربی آواز)، صبا علیزاده (نوازنده)، علی بوستان (نوازنده)، پیر بارانژه (خواننده)، رضا عسگرزاده (نوازنده) در کنار اتوبوس
< قبلی بعدی >